Αρχική Micromobility Όλοι οι νέοι κανονισμοί για τα ηλεκτρικά πατίνια (ΕΠΗΟ)

Όλοι οι νέοι κανονισμοί για τα ηλεκτρικά πατίνια (ΕΠΗΟ)

Update: Στα παρακάτω προστέθηκε η υποχρεωτική χρήση κράνους ποδηλατικού τύπου για τους αναβάτες ΕΠΗΟ-Ηλεκτρικών πατινιών

Όπως ήδη σας ενημερώσαμε πριν λίγες ημέρες, το νομοχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τη Μικροκινητικότητα και τα ΣΒΑΚ βρίσκεται στην τελική του μορφή και έχει προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Αφορά, φυσικά, και τα αγαπημένα μας ηλεκτρικά πατίνια που σε λίγο θα ανήκουν επίσημα στην κατηγορία των ΕΠΗΟ.

Ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ελήφθησαν υπ’όψιν και έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις. Eπί της ουσίας λίγα πράγματα άλλαξαν σε σχέση με την αρχική μορφή του νομοσχεδίου. Το σημαντικότερο είναι, αναμφίβολα, η δυνατότητα που θα έχουν οι κάτοχοι διπλώματος ΙΧ (Β’ κατηγορίας) να οδηγούν μοτοποδήλατα (ΑΜ κατηγορίας) χωρίς κάποια επιπλέον διαδικασία και δίκυκλα έως 125cc (Α1 κατηγορίας) με 3 ώρες πρακτικών μαθημάτων, χωρίς εξέταση, αρκεί να είναι τουλάχιστον 27 ετών και κάτοχοι του διπλώματος ΙΧ τουλάχιστον για 6 έτη.

Πάμε, όμως, στα ηλεκτρικά πατίνια που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Παρακάτω θα βρείτε όλα όσα μπορέσαμε να “ξεχωρίσουμε” από τις 214 σελίδες του νομοσχεδίου και αφορούν τα ΕΠΗΟ (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα). Παραθέτουμε κυρίως τα όσα αφορούν άμεσα τους ιδιοκτήτες και κατόχους ΕΠΗΟ. 

Όπως θα διαπιστώσετε, έχουν παραμείνει σημεία που αναφέραμε ως προβληματικά κατά τη διαβούλευση. Για παράδειγμα, η υποχρέωση υπόδειξης με το χέρι του αναβάτη, της πρόθεσής του να στρίψει, αν το πατίνι δεν έχει φλας. Κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο, ως γνωστόν, αλλά δυστυχώς δεν τροποποιήθηκε το σημείο εκείνο.

Επίσης, κάτι που αφορά αρκετούς αναγνώστες μας είναι η κατηγορία των “δυνατών” ηλεκτρικών πατινιών, που αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 25 Km/h. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο δεν τίθεται περιορισμός βάση ισχύος για τα ΕΠΗΟ, αλλά μόνο βάση μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας. Όσα από τα δυνατά πατίνια έχουν κυκλοφορήσει ήδη στην αγορά, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται αρκεί να να μην ξεπερνούν τα 25 Km/h, με ευθύνη του χρήστη τους, ουσιαστικά. Μετά το πέρας 60 ημερών από την ψήφιση του νομοσχεδίου, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια που θα πωλούνται στην ελληνική αγορά θα πρέπει να έχουν την ταχύτητά τους ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 25 Km/h.

Σε κάθε περίπτωση, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να έχετε μια πλήρη εικόνα.

Άρθρο 15
Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.

 • «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»

Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:

α) πατίνια (e-scooters),
β) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards),
γ) αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή
μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία
και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους,
δ) ΕΠΗΟ που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά,
scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

Τα ΕΠΗΟ. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:

αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά
τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί,
αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

 • «Ποδηλατόδρομος»: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων και ΕΠΗΟ

 

 • Θεωρούνται ως «πεζοί»:

γγ) ΕΠΗΟ των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα.

 

Άρθρο 16
Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.

 • 5Α. Για τα ΕΠΗΟ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 25 χλμ/ώρα. Τα ΕΠΗΟ απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.
 • 15. Ειδικά για τα ΕΠΗΟ
  α) όποιος οδηγεί ΕΠΗΟ, κατά παράβαση της περ. α΄ της παρ. 5Α, και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) και εκατό (100) ευρώ,
  αντίστοιχα,
  β) όποιος οδηγεί ΕΠΗΟ και υπερβαίνει τα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.
  γ) όποιος οδηγεί ΕΠΗΟ, κατά παράβαση της περ. β΄ της παρ. 5Α, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.»

Άρθρο 17
Στάση και στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.

 • 3. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:

ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική
σήμανση. Κατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς
καλάθι, καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο., μπορούν να σταθμεύουν το ένα παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά,

 • 3Α. Ειδικά η στάση και η στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. που κινούνται εντός κατοικημένων περιοχών, λιμένων και χερσαίων ζωνών λιμένων απαγορεύονται:

α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5)
μέτρα από αυτές,
β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών,
ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,
γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη
νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,
28
δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να
παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,
ε) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά
προορισμένοι,
στ) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,
ζ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων
στάθμευσης που καθορίζονται με σήμανση,
η) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
θ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που
υποδεικνύονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό,
ι) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή
οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50μ. εκατέρωθεν αυτών,
ια) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία,
ιβ) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία,
ιγ) σε απόσταση μικρότερη από επτά (7) μέτρα πριν και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές
διαβάσεις,
ιδ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από
τον χώρο όπου έχει σταθμεύσει,
ιε) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των
οχημάτων,
ιστ) προ της εισόδου και εξόδου που προορίζεται για τη διακίνηση ασθενών προς και από
νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά,
ιζ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα,
ιη) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (TAXI),
ιθ) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων,
κ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης και αφετηρίες υπεραστικών λεωφορείων, τουριστικών
λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου.,
κα) σε χώρους λιμένων και χερσαίας ζώνης λιμένων που χρησιμοποιούνται για την
επιβίβαση/αποβίβαση ατόμων και τη φορτοεκφόρτωση σε πλοία και σκάφη.

 • 10Α. Όποιος παραβαίνει τις απαγορεύσεις της παρ. 3Α, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ, πλην των περ. ι΄ έως και ιβ΄ για την παράβαση των οποίων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Όποιος οδηγός Ε.Π.Η.Ο. παραβαίνει τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του παρόντος τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.
 • 11Α. Για τα Ε.Π.Η.Ο.:
  α) ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται μόνο ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω,
  β) σε χώρους μαζικής απόθεσης Ε.Π.Η.Ο. που παραχωρούνται προς χρήση ή ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης ή παραχώρησης προς χρήση, αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 και στις εταιρείες – παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
  Αν η χρήση του χώρου συνεχίζεται και πέραν των πέντε (5) ωρών από τη βεβαίωση της
  παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση τριακοσίων (300) ευρώ από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου πενταώρου γίνεται μεταφορά των οχημάτων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως.

Άρθρο 18
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ.

 

«Άρθρο 40
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων
οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 • 1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να:
  α) ρυμουλκούνται από άλλο όχημα,
  β) ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι οδηγοί ποδηλάτων,
  γ) μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή
  εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού,
  δ) κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα,
  ε) σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί,
  στ) χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και Ε.Π.Η.Ο. ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών,
  ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
  2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.
  3. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
  4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους οδηγούς ποδηλάτων η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, καθώς και η μεταφορά παιδιού η βρέφους με μη μόνιμο κάθισμα ειδικής προδιαγραφής. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη σε πρόσθετο κάθισμα το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού. Ειδικότερα οι οδηγοί μοτοσυκλετών επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη και μέσα στο ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τον σκοπό αυτόν.
  5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή
  μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.
  6. Οι οδηγοί που για την εκτέλεση της εργασίας τους οδηγούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, τρίτροχο όχημα ή Ε.Π.Η.Ο. για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, υποχρεούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τη νύκτα να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό, όπως γιλέκο ή πανωφόρι, που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. κατά τη νύκτα υποχρεούνται να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό ή άλλο ανακλαστικό εξοπλισμό που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις.
  7. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. για τα οχήματα της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών (σ.σ. για πατίνια έως 6 Km/h) και για τα οχήματα της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών (σ.σ. για πατίνια έως 25 Km/h).
  8. Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων
  οχημάτων, πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των
  δεκαέξι (16) ετών.
  9. Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του
  παρόντος συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.
  10. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, πριν την αλλαγή κατεύθυνσης, δίνουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.
  11. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με το παρόν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, χωρίς να τους παρενοχλούν και τους παραχωρούν προτεραιότητα.
  12. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, πλην των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1, στις οποίες ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103.»

Άρθρο 19
Τροχοπέδηση Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 59 του Κ.Ο.Κ.
Το άρθρο 59 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59
Τροχοπέδηση ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 

1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης,
ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας, εκ των οποίων το ένα
επενεργεί στον μπροστινό και το άλλο στον πίσω τροχό.
2. Τα οχήματα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, εύχρηστο, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., που
δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ.»

 

Άρθρο 20
Φώτα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ.

«Άρθρο 76
Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

2. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα (1) λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα (1) ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν (1) τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., το
οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά
στοιχεία, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ.»

Άρθρο 21
Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ.

«6Α. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με:
α) συσκευή ηχητικής προειδοποίησης (σ.σ., έστω, κουδουνάκι),
β) σύστημα πρόωσης που εφαρμόζεται στον εμπρόσθιο ή στους εμπρόσθιους και στον
οπίσθιο ή στους οπίσθιους τροχούς, εφόσον υφίστανται.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ηλεκτρικής βλάβης ή βλάβης του συστήματος πρόωσης, το
Ε.Π.Η.Ο. δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει απότομα.»

Άρθρο 22
Ειδικές διατάξεις για τα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 82 του Κ.Ο.Κ.

«Άρθρο 82
Ειδικές διατάξεις

1. Η κατασκευή των μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.
είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου, εκπομπής
υπερβολικών ρύπων, οσμών, θορύβων, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
2. Η λειτουργία των κυκλωμάτων υψηλής τάσης των οδικών οχημάτων πρέπει να μην
προκαλεί, από την υπερβολική εκπομπή ραδιοπαρασίτων, αισθητή παρενόχληση.
Τα όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών
οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως, ως και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
3. Το μηχανοκίνητο όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπον ώστε το πεδίο
ορατότητας του οδηγού, μπροστά, δεξιά, και αριστερά αυτού, να είναι αρκετό για να είναι
δυνατή η ασφαλής οδήγηση.
4. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι
κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τρόπον ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν, σε
περίπτωση ατυχήματος, ο κίνδυνος, τόσο για τους επιβαίνοντες αυτών όσο και για τους
λοιπούς που χρησιμοποιούν τις οδούς. Ιδιαιτέρως τα οχήματα αυτά πρέπει να μην φέρουν
στο εσωτερικό και εξωτερικό τους μέρος διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα που προεξέχουν
και τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν επικίνδυνα για τους επιβάτες ή τους λοιπούς
χρηστές της οδού.
5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.»

Άρθρο 100 του Κ.Ο.Κ.

Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. από δώδεκα (12) ετών και άνω υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.
Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό
πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα.»

 

Άρθρο 25
Επιβολή διοικητικών μέτρων – Τροποποίηση του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.

«7Α. Στους παραβάτες των οχημάτων για την κυκλοφορία των οποίων δεν απαιτούνται
στοιχεία κυκλοφορίας ή άδεια οδήγησης ή και τα δύο, επιβάλλονται οι κυρώσεις μόνο κατά
το σκέλος του διοικητικού προστίμου. Σε παραβάσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται άλλη
κύρωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.»
2. Για τα διοικητικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο Α΄ ισχύει η παρ. 5 του
άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.)
Άρθρο 26

Προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.
Τα Ε.Π.Η.Ο. που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά ή τεκμηριωμένα εισήχθησαν στη Χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 25 χλμ/ώρα, δύναται να κυκλοφορήσουν σε δημόσιο οδικό δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους περιορίζεται στα 25 χλμ/ώρα.

 

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄

1. Η ισχύς του Κεφαλαίου Β΄ αρχίζει εξήντα (60) ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά Ε.Π.Η.Ο.
το οποίο δεν συμμορφώνεται με αυτόν.
3. ΕΠΗΟ που έχουν διατεθεί ή πωλούνται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και
προκειμένου να επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μετά τη θέση του σε ισχύ, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του νόμου με ευθύνη του κατόχου ή του οικονομικού φορέα, αντίστοιχα.
4. Στις εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση των Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται ο
περιορισμός της μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας σε ταχύτητα κίνησης στα 25 χλμ/ώρα και
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.