Αρχική EVs e-Motorcycles Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα

Μετά από αρκετούς μήνες διαμόρφωσής του από τους αρμόδιους φορείς, ο νέος ΚΟΚ μόλις εχθές τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει αναλυτικά το τι προβλέπεται για τα ΕΠΗΟ κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων και των ηλεκτρικών πατινιών αλλά και ηλεκτρικών ποδηλάτων.

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: http://www.opengov.gr/yme/?p=4589&fbclid=IwAR3DxPfd4wGKp7ybFlRqGBy-7O99_B7Dp_aBXIX1dN3oLRx6UCAeNNGth3w

Ολόκληρο το νομοσχέδιο μπορείτε να το δείτε εδώ, αλλά εμείς απομονώσαμε ό,τι αφορά κυρίως τους κατόχους/χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, καθώς είναι εύκολο να “χαθείτε” στον όγκο των πληροφοριών. Έχουμε και λέμε, λοιπόν:

ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ρυθμίσεις για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) -Τροποποίηση του ν. 2696/1999 (Α’ 57) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Άρθρο 15 Ορισμοί -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.

Ορισμοί

Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.): Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:

α) Πατίνια (e-scooters),

β) Τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards),

γ) Αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους

δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω.

Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:

αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.

αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

Μοτοποδήλατο: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:

α) το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4kW.

β) το τρίκυκλο μοτοποδήλατο (L2e): τρίκυκλα με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση (compression ignition CI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 kW και μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και τα οποία διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

γ) το μηχανοκίνητο δίκυκλο (L1e-A), τρίκυκλο ή τετράκυκλο ποδήλατο: ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, με βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της ποδηλάτησης με μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 1 kW και διακοπή της ισχύος της σε ταχύτητες οχήματος ≤ 25 χλμ/ώρα.

δ) το ελαφρύ τετράκυκλο (L6e), με μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα CI και διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

Ως «καθαρή ισχύς» λογίζεται η μέγιστη συνεχής ονομαστική ισχύς για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και η μέγιστη καθαρή ισχύς για τα οχήματα με κινητήρα καύσης.

Μοτοσικλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

Όχημα μηχανοκίνητο: Το αυτοπροωθούμενο οδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων.

Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.

Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο..

 1. Θεωρούνται ως «πεζοί»:

γγ) Ε.Π.Η.Ο. των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα.

Άρθρο 16 Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.

5Α. Για τα Ε.Π.Η.Ο.:

α) Ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

β) Απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα».

Ειδικά για τα Ε.Π.Η.Ο.:

α) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. α’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ και σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

β) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.

γ) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. β’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.».

 

Άρθρο 17 Στάση και στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.

 

 

Στο άρθρο 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) α) στην περ. ε’ της παρ. 3 προστίθεται η φράση «καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο.» μετά τη φράση «και μοτοσυκλέτες χωρίς καλάθι», β) προστίθεται παρ. 3Α, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 προστίθεται η φράση «και των Ε.Π.Η.Ο.» μετά τη φράση «και δίτροχων μοτοσυκλετών χωρίς καλάθι», δ) προστίθεται μετά την παρ. 10 παρ. 10Α, ε) προστίθεται μετά την παρ. 11 παρ. 11Α και στ) προστίθεται μετά την παρ. 13 παρ. 13Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:

ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο., μπορούν να σταθμεύουν το ένα παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά,

3Α. Ειδικά η στάση και στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. που κινούνται εντός κατοικημένων περιοχών απαγορεύεται:

α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές,

β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,

γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,

δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,

ε) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,

στ) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,

ζ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης που καθορίζονται με σήμανση,

η) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,

θ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,

ι) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

ια) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

ιβ) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

ιγ) σε απόσταση μικρότερη από επτά (7) μέτρα πριν και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,

ιδ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο όπου έχει σταθμεύσει,

ιε) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,

ιστ) προ της εισόδου και εξόδου που προορίζεται για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά,

ιζ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα,

ιη) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (TAXI),

ιθ) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων.

 1. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός των δίτροχων μοτοποδηλάτων και δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι και των Ε.Π.Η.Ο., αν υποχρεωθεί να σταθμεύσει σε οδόστρωμα σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα, με τρόπο ώστε να ειδοποιούνται από απόσταση οι οδηγοί που πλησιάζουν. Η πινακίδα τοποθετείται στο οδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) μέτρα στις κατοικημένες περιοχές, πενήντα (50) δε μέτρα εκτός κατοικημένων περιοχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος. Η αυτή υποχρέωση υφίσταται και για τα ρυμουλκούμενα στην ως άνω περίπτωση.

Άρθρο 18 Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. -Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ.

Στο άρθρο 40 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), α) ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται, β) η παρ. 6 αναριθμείται σε 12, γ) οι παρ. 1 έως 5 τροποποιούνται, δ) προστίθενται παρ. 6 έως 11 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40

Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται:

α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.

β) Nα ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι οδηγοί ποδηλάτων.

γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

δ) Nα κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα. Κατ΄ εξαίρεση οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται να κινούνται ανά δύο παράλληλα.

ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.

στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και Ε.Π.Η.Ο. ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

 1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.
 2. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
 3. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, ως και σε μοτοποδήλατο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο σταθερό πρόσθετο κάθισμα. Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μέσα στο ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τον σκοπό αυτό και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού.
 4. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.
 5. Κατά τη νύκτα, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να φορούν αντανακλαστικό εξοπλισμό ορατό από όλες τις κατευθύνσεις.
 6. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να έχουν συμπληρώσει για τα οχήματα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και για τα οχήματα της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών.
 7. Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.
 8. Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.
 9. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, οφείλουν πριν την αλλαγή κατεύθυνσης να δώσουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.
 10. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με το παρόν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. και ποδηλάτων οφείλουν σε κάθε περίπτωση, να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, να μην τους παρενοχλούν και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.
 11. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περ. στ` και ζ’ της παρ. 1, στις οποίες ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103».

 

Άρθρο 19 Τροχοπέδηση Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 59 του Κ.Ο.Κ.

Το άρθρο 59 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59

Τροχοπέδηση ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας, εκ των οποίων το ένα επενεργεί στον μπροστινό και το άλλο στον πίσω τροχό.
 2. Τα οχήματα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, εύχρηστο, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας.
 3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.».

 

Άρθρο 20 Φώτα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ.

 

 

Στο άρθρο 76 του ν. 2696/1999 (A’ 57) α) προστίθεται παρ. 2, β) η υπάρχουσα παρ. 2 αναριθμείται σε παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 76

Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.
 2. Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.
 3. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.
 4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.».

 

Άρθρο 21 Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ

 

 

Στο άρθρο 81 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) μετά την παρ. 6 προστίθεται παρ. 6Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81

Μηχανισμοί εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων

 1. Τα αυτοκίνητα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα διεύθυνσης, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματός του.
 2. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με έναν τουλάχιστον καθρέπτη, τοποθετημένο σε θέση η οποία να εξασφαλίζει την ορατότητα της οδού πίσω από το όχημα.
 3. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, τα οποία κινούνται στις οδούς πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα τουλάχιστον ηχητικό όργανο προειδοποίησης ικανής έντασης, τα Δε τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα με όμοιο όργανο μικρότερης έντασης. Ο ήχος, ο οποίος εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο, πρέπει να είναι συνεχής του αυτού τόνου και όχι διαπεραστικός.
 4. Τα οχήματα άμεσης ανάγκης, τα έχοντα προτεραιότητα, ως και τα οχήματα δημόσιας μαζικής μεταφοράς επιβατών, μπορούν να είναι εφοδιασμένα και να χρησιμοποιούν άλλα ηχητικά όργανα, διαφόρων ήχων, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Η χρήση σαλπίγγων εναλλασσόμενου ήχου, σειρήνων, σφυρικτών κ.λ.π. απαγορεύεται, εκτός των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου.
 6. Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.

6Α. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με:

α) συσκευή ηχητικής προειδοποίησης,

β) σύστημα πρόωσης που εφαρμόζεται στον οπίσθιο ή στους οπίσθιους τροχούς, εφόσον υφίστανται.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ηλεκτρικής βλάβης ή βλάβης του συστήματος πρόωσης, το Ε.Π.Η.Ο. δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει απότομα.

Άρθρο 22 Ειδικές διατάξεις για τα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 82 του Κ.Ο.Κ.

 

Στο άρθρο 82 του ν. 2696/1999 (A’ 57) η παρ. 1 αντικαθίσταται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 82

Ειδικές διατάξεις

 1. Η κατασκευή των μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου, εκπομπής υπερβολικών ρύπων, οσμών, θορύβων, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
 2. Η λειτουργία των κυκλωμάτων υψηλής τάσης των οδικών οχημάτων πρέπει να μην προκαλεί, από την υπερβολική εκπομπή ραδιοπαρασίτων, αισθητή παρενόχληση.

Τα όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως ως και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 1. Το μηχανοκίνητο όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπον ώστε το πεδίο ορατότητας του οδηγού, μπροστά, δεξιά, και αριστερά αυτού, να είναι αρκετό για να είναι δυνατή η ασφαλής οδήγηση.
 2. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τρόπον ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν, σε περίπτωση ατυχήματος, ο κίνδυνος, τόσο για τους επιβαίνοντες αυτών όσο και για τους λοιπούς που χρησιμοποιούν τις οδούς. Ιδιαιτέρως τα οχήματα αυτά πρέπει να μην φέρουν στο εσωτερικό και εξωτερικό τους μέρος διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα που προεξέχουν και τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν επικίνδυνα για τους επιβάτες ή τους λοιπούς χρηστές της οδού.
 3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Π.Η.Ο.) Άρθρο 26 Προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.

Η κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο. που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά ή τεκμηριωμένα εισήχθησαν στη χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 25 χλμ/ώρα, δύναται να κυκλοφορήσουν σε δημόσιο οδικό δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους περιορίζεται στα 25 χλμ/ώρα.

Άρθρο 27 Εποπτεία αγοράς

 1. Ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, των οικονομικών φορέων και τη σήμανση CE ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 2. Στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. ως οικονομικός φορέας για τις ανάγκες του παρόντος λογίζεται ο πάροχος ή εκμισθωτής.
 3. Στον οικονομικό φορέα που αντιπροσωπεύει, εισάγει ή διανέμει Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση του άρθρου 26, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων της Απόφασης 768/2008/ΕΚ.

Άρθρο 28 Υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.

 1. Οι εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. οφείλουν:

α) να παρέχουν ή να εκμισθώνουν προς χρήση Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄,

β) να παρέχουν δεδομένα από την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. όταν ζητηθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή τη δημοτική αρχή όπου δραστηριοποιείται ο πάροχος ή ο εκμισθωτής.

 1. Οι εταιρείες παροχής προς κοινή χρήση οφείλουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον ασύρματο εντοπισμό της θέσης του κάθε Ε.Π.Η.Ο. που διαθέτουν, να μην επιτρέπουν την υπέρβαση της ταχύτητας των 25 χλμ/ώρα ή όποιας άλλης ταχύτητας οριστεί, καθώς και την κίνηση σε οδούς και περιοχές που θα υποδείξει η δημοτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57).
 2. Οι εταιρείες που εκμισθώνουν ή παρέχουν προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο. και δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 16597/10 (Β’ 2156) των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί μετά από έλεγχο των αρμόδιων για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οργάνων, τα όργανα αυτά οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την οικεία ΠΥΤ για την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων.

 

Άρθρο 29 Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση

 1. Τα ποδήλατα τα οποία μπορούν να υποβοηθούνται με ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α΄57):

α) Δεν επιτρέπεται να διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό ή εγκατάσταση μηχανισμού που να τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ, μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

β) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 168/2013, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού,

γ) πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασής του και,

ε) πρέπει να διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) CE και τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, αντίστοιχο σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το όχημα πληροί όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Εναλλακτικά, αντί των αναφερομένων παραπάνω, κάθε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certification of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάστασή του, τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή του ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού και αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το εν λόγω ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πληροί όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω προτύπου.

 1. Ο κάτοχος – χρήστης ενός εκ κατασκευής ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, ή ενός συμβατικού ποδήλατου το οποίο έχει μετατραπεί σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με την εγκατάσταση ειδικού για τον σκοπό αυτό ηλεκτροκινητήρα και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποδείξει ότι το υπόψη όχημα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις και τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του προκειμένου να την επιδεικνύει στα όργανα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, μία (1) εκ των κάτωθι αναφερομένων δήλωσης συμμόρφωσης ή βεβαίωσης, των περ. α’ και β’, αντιστοίχως, του παρόντος, ή του πιστοποιητικού της περ. γ΄ αυτού:

α) Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

β) Βεβαίωση του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

γ) Σε τυχόν περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), για την προσκόμιση της βεβαίωσης της περ. β΄ της παρ. 2, είτε λόγω συνταξιοδότησής του, είτε λόγω οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του, είτε λόγω αλλαγής του Καταστατικού σύστασης αυτής στην περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται εναλλακτικά πιστοποιητικό από διαπιστευμένο, από το ΕΣΥΔ, φορέα, ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

 1. Εφόσον ο χρήστης ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, δεν διαθέτει τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2, ή τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, ή το πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, το όχημα λογίζεται ως μοτοποδήλατο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ν. 2696/1999 κυρώσεις για την κυκλοφορία του μοτοποδηλάτου και τον εξοπλισμό του αναβάτη.
 2. O πωλητής ή ο διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), που διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της περ. α’, υποχρεούται να:

α) Παρέχει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), της περ. α΄ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2.

β) Διατηρεί στο φυσικό αρχείο της έδρας της επιχείρησής του αντίγραφο της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης, ή βεβαίωσης, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον κάτοχο – αγοραστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), ότι έχει ενημερωθεί και την έχει λάβει.

 1. Σε περίπτωση άρνησης του πωλητή ή διανομέα του ανωτέρω ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), να χορηγήσει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α’ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), και οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 9θ αυτού.
 2. Στην περίπτωση που ο πωλητής ή διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), χορηγήσει στον αγοραστή αυτού, είτε ψευδή δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος, είτε ψευδή βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2 αυτού, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α΄ 95), επιβάλλεται σε αυτόν, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση) και προσωρινή ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησής του για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, κατόπιν της αποστολής στη Δ.Ο.Υ. του παραβάτη από την Υπηρεσία σχετικής έκθεσης διαπίστωσης παράβασης, στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης. Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και επιβάλλεται επίσης και οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησης του διανομέα ή πωλητή.
 3. Αν υποβληθεί κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από τον κάτοχο του οχήματος της περ. α’, ψευδές πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται στον φορέα της περ. γ’, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση). Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός τριών (3) ετών από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.
 4. Στην περίπτωση που ο κάτοχος ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση επιδείξει κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, πλαστή δήλωση συμμόρφωσης, ή βεβαίωση, ή πιστοποιητικό, των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 2, αντιστοίχως, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Τροχαίας σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματός του. Το υπόψη πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.
 5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτήσεις

Mε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία ρύθμισης της μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο., οι τεχνικές προδιαγραφές των ως άνω οχημάτων πέραν των οριζόμενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στον νόμο, οι απαιτήσεις και η διαδικασία πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα θέματα σήμανσης των Ε.Π.Η.Ο. με σήμανση CE και τα ζητήματα εποπτείας της αγοράς και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο οικονομικός φορέας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 765/2008 οφείλει να θέτει σήμανση CE στα Ε.Π.Η.Ο. που κατασκευάζει ή αντιπροσωπεύει κατά την έννοια του άρθρου 30 του κανονισμού αυτού. Ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται σύμφωνα με την Απόφαση 768/2008/ΕΚ και μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση του φακέλου με την απαραίτητη τεκμηρίωση που διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο..

 

Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις

 1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ αρχίζει εξήντα (60) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά Ε.Π.Η.Ο. το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του.
 3. Ε.Π.Η.Ο. που έχουν διατεθεί ή πωλούνται μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και προκειμένου να επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μετά τη θέση του σε ισχύ, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του νόμου με ευθύνη του οικονομικού φορέα.
 4. Στις εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση των Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται ο περιορισμός της μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας σε ταχύτητα κίνησης στα 25 χλμ/ώρα και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 παρ. 2

 

Δήλωση της περ. α΄

 

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, που βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

 

Κατασκευάστηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, κατασκευάστηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.».

 

Βεβαίωση της περ. β’

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, ο οποίος βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού, (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Διατέθηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, διατέθηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.

Ο αγοραστής – κάτοχός του κ. ……………………………….. (αναγραφή ονοματεπωνύμου και Α.Δ.Τ. κατόχου) ενημερώθηκε ότι, απαγορεύεται να λάβει χώρα οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση στο υπόψη όχημα, προκειμένου αυτό να δύναται να τεθεί σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με την οποία η ταχύτητα του οχήματος να δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα, διότι το ανωτέρω όχημα δεν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου και δεν δύναται να ταξινομηθεί.».

Πιστοποιητικό της περ. γ’

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, που βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Κατασκευάστηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, κατασκευάστηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.