Όπως ήδη σας ενημερώσαμε πριν λίγες ημέρες, το νομοχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τη Μικροκινητικότητα και τα ΣΒΑΚ βρίσκεται στην τελική του μορφή και έχει προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Αφορά, φυσικά, και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία είχαν ήδη ρυθμιστεί αλλά αναμέναμε κάποιες αλλαγές στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο. Ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ελήφθησαν υπ’όψιν και έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις. Eπί της ουσίας λίγα πράγματα άλλαξαν σε σχέση με την αρχική μορφή του νομοσχεδίου. Το σημαντικότερο είναι, αναμφίβολα, η δυνατότητα που θα έχουν οι κάτοχοι διπλώματος ΙΧ (Β’ κατηγορίας) και Α1 να οδηγούν μοτοποδήλατα (ΑΜ κατηγορίας) χωρίς κάποια επιπλέον διαδικασία και δίκυκλα έως 125cc (Α1 κατηγορίας) με 3 ώρες πρακτικών μαθημάτων, χωρίς εξέταση, αρκεί να είναι τουλάχιστον 27 ετών και κάτοχοι του διπλώματος ΙΧ τουλάχιστον για 6 έτη.

Υπενθυμίζουμε οτι εδώ θα βρείτε όλους τους νέους κανονισμούς που αφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια (ΕΠΗΟ) και εδώ θα βρείτε όλους τους νέους κανονισμούς που αφορούν τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

Πάμε, όμως, στο προκείμενο. Πως και πότε θα εφαρμοστεί η ισοδυναμία των αδειών ικανότητας οδήγησης Β’ κατηγορίας και ΑΜ/Α1 (έως 50cc και έως 125cc); Τι πρέπει να κάνετε για να οδηγήσετε νόμιμα ένα σκούτερ, συμβατικό ή ηλεκτρικό, μόνο με το δίπλωμά σας;

Οι εν λόγω διατάξεις τίθονται σε ισχύ από την ημερομηνία ψήφισης του νομοσχεδίου. Συνεπώς, είναι ζήτημα λίγων ημερών/εβδομάδων. Όσον αφορά τα μοτοποδήλατα (ΑΜ), αν έχετε δίπλωμα ΙΧ τουλάχιστον 6 έτη και είστε τουλάχιστον 27 ετών, θα μπορείτε να τα οδηγήσετε νόμιμα χωρίς κάποια άλλη διαδικασία. Φυσικά, τα ΑΜ θέλουν ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίων, άδεια και αριθμούς κυκλοφορίας (πινακίδες). Όσον αφορά τα Α1 (έως 125cc), το νομοσχέδιο αναφέρει υποχρεωτική παρακολούθηση τριών (3) πρακτικών μαθημάτων, αλλά δεν αναφέρει ανάγκη πρακτικής ή θεωρητικής εξέτασης. Συνεπώς, θα αρκούν τρία μαθήματα πρακτικής σε σχολή οδηγών και με τη σχετική βεβαίωση, πιθανότατα θα προβαίνετε σε εκ νέου εκτύπωση του διπλώματός σας ώστε να περιλαμβάνει την επέκταση για την αντίστοιχη κατηγορία. Λογικά θα πρέπει να καταβάλλετε και το σχετικό παράβολο των €30, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το αν θα απαιτείται αυτό ή όχι.

Παρακάτω θα δείτε τις σχετικές αναφορές του νέου νομοσχεδίου όσον αφορά τα παραπάνω.

Άρθρο 2 του ΚΟΚ

«Μοτοποδήλατο»: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:

α) το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW),

β) το τρίκυκλο μοτοποδήλατο (L2e): τρίκυκλα με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 με κυβισμό
κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση
(compression ignition CI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW) και μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και τα οποία διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού,

γ) το μηχανοκίνητο δίκυκλο (L1e-A), τρίκυκλο ή τετράκυκλο ποδήλατο: ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, με βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της
ποδηλάτησης με μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 1 κιλοβάτ (kW) και διακοπή
της ισχύος της σε ταχύτητες οχήματος ≤ 25 χλμ/ώρα,

δ) το ελαφρύ τετράκυκλο (L6e), με μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα CI και διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού. Ως «καθαρή ισχύς» λογίζεται η μέγιστη συνεχής ονομαστική ισχύς για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και η μέγιστη καθαρή ισχύς για τα οχήματα με κινητήρα καύσης.

«Μοτοσικλέτα»: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

Όριο ταχύτητος μοτοσυκλετών έως 125cc:

Αυτοκινητόδρομοι: 80 Km/h

Οδοί ταχείας κυκλοφορίας: 70 Km/h

Λοιπό δίκτυο: 70 Km/h

Για τα μοτοποδήλατα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 45 χλμ/ώρα.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 54
Κατηγορίες αδειών οδήγησης και ισοδυναμίες – Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 51/2012

 

1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και παρέχουν, στους
κατόχους τους, το δικαίωμα να οδηγούν μηχανοκίνητα οχήματα των αντίστοιχων
κατηγοριών:
α. Κατηγορία ΑΜ:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα,
Ειδικά για την οδήγηση των μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα
έως 25 χλμ. ανά ώρα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης. (σ.σ. για τα υπόλοιπα, απαιτείται η σχετική άδεια κατηγορίας ΑΜ).
β. Κατηγορία Α1:
– μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125cc, μέγιστης ισχύος 11 κιλοβάτ (kW) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg) και,
– μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 κιλοβάτ (kW).

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 51/2012: α) τροποποιείται η περ. ζ΄ της παρ. 2, β) προστίθενται νέες περ. η΄ και θ΄ στην παρ. 2, γ) καταργείται η παρ. 4 και οι παρ. 2 και 4 διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Η ισοδυναμία μεταξύ των κατηγοριών των αδειών οδήγησης καθορίζεται ως εξής:

ζ. Η κατηγορία A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

η. Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.
θ. Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121», ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
iii. υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων.»

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.