Όπως ήδη σας ενημερώσαμε πριν λίγες ημέρες, το νομοχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τη Μικροκινητικότητα και τα ΣΒΑΚ βρίσκεται στην τελική του μορφή και έχει προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Αφορά, φυσικά, και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία είχαν ήδη ρυθμιστεί αλλά αναμέναμε κάποιες αλλαγές στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

Ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ελήφθησαν υπ’όψιν και έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις. Eπί της ουσίας λίγα πράγματα άλλαξαν σε σχέση με την αρχική μορφή του νομοσχεδίου. Το σημαντικότερο είναι, αναμφίβολα, η δυνατότητα που θα έχουν οι κάτοχοι διπλώματος ΙΧ (Β’ κατηγορίας) και Α1 να οδηγούν μοτοποδήλατα (ΑΜ κατηγορίας) χωρίς κάποια επιπλέον διαδικασία και δίκυκλα έως 125cc (Α1 κατηγορίας) με 3 ώρες πρακτικών μαθημάτων, χωρίς εξέταση, αρκεί να είναι τουλάχιστον 27 ετών και κάτοχοι του διπλώματος ΙΧ τουλάχιστον για 6 έτη.

Υπενθυμίζουμε οτι εδώ θα βρείτε όλους τους νέους κανονισμούς που αφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια (ΕΠΗΟ).

Πάμε, όμως, στα ηλεκτρικά ποδήλατα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Παρακάτω θα βρείτε όλα όσα μπορέσαμε να “ξεχωρίσουμε” από τις 214 σελίδες του νομοσχεδίου και αφορούν τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Παραθέτουμε κυρίως τα όσα αφορούν άμεσα τους ιδιοκτήτες και κατόχους ποδηλάτων. Να σημειωθεί πως συμπεριλαμβάνουμε και μερικά άρθρα του ΚΟΚ που δεν υπέστησαν τροποποίηση αλλά αφορούν τα ποδήλατα γενικότερα, ώστε να γνωρίζετε κάποια βασικά για τη χρήση τους. Σε γενικές γραμμές, ό,τι ίσχυε στον ΚΟΚ έως σήμερα για τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα συνεχίζει να ισχύει, πλην όσων έχουμε με κόκκινο παρακάτω. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα με υποβοήθηση έως 250W και με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα έως 25 Km/h ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ συνεχίζουν να λογίζονται ως ποδήλατα, αλλά πρέπει να φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/σήμανση.

Επίσης, κάτι που ίσως δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, είναι οτι τα ποδήλατα/ηλεκτρικά ποδήλατα (250W-25 Km/h-χωρίς χειρόγκαζο) μπορούν να κινηθούν σε οδούς με όριο άνω των 50 Km/h, αλλά όχι σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό ΔΕΝ ισχύει για τα ηλεκτρικά πατίνια-ΕΠΗΟ τα οποία απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους με όριο άνω των 50 Km/h.

Σε κάθε περίπτωση, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να έχετε μια πλήρη εικόνα για το τι ισχύει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα πλέον.

Άρθρο 15
Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 2 του ΚΟΚ
Ορισμοί

 • «Μοτοποδήλατο»: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:
  α) το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW),
  β) το τρίκυκλο μοτοποδήλατο (L2e): τρίκυκλα με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση (compression ignition CI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW) και μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και τα οποία διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού,
  γ) το μηχανοκίνητο δίκυκλο (L1e-A), τρίκυκλο ή τετράκυκλο ποδήλατο: ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, με βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της ποδηλάτησης με μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 1 κιλοβάτ (kW) και διακοπή της ισχύος της σε ταχύτητες οχήματος ≤ 25 χλμ/ώρα,
  δ) το ελαφρύ τετράκυκλο (L6e), με μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα CI και διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.
 • Ως «καθαρή ισχύς» λογίζεται η μέγιστη συνεχής ονομαστική ισχύς για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και η μέγιστη καθαρή ισχύς για τα οχήματα με κινητήρα καύσης.
 • «Όχημα μηχανοκίνητο»: Το αυτοπροωθούμενο οδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο..
 • «Ποδήλατο»: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 κιλοβάτ (kW) και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
 • «Ποδηλατόδρομος»: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων και
  Ε.Π.Η.Ο..
 • 3. Θεωρούνται ως «πεζοί»:
  α) τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν:
  δδ) ποδήλατα,

Άρθρο 18
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 40 του ΚΟΚ
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων
οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 • 1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο.
  απαγορεύεται να:
  α) ρυμουλκούνται από άλλο όχημα,
  β) ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι οδηγοί ποδηλάτων,
  γ) μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή
  εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού,
  δ) κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα,
  ε) σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί,
  στ) χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και Ε.Π.Η.Ο. ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών,
  ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
  2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι (εφόσον υπάρχει) και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.
  3. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
 • 4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους οδηγούς ποδηλάτων η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, καθώς και η μεταφορά παιδιού η βρέφους με μη μόνιμο κάθισμα ειδικής προδιαγραφής. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη σε πρόσθετο κάθισμα το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού. Ειδικότερα οι οδηγοί μοτοσυκλετών επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη και μέσα στο ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τον σκοπό αυτόν.
  5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή
  μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.
  6. Οι οδηγοί που για την εκτέλεση της εργασίας τους οδηγούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, τρίτροχο όχημα ή Ε.Π.Η.Ο. για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, υποχρεούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τη νύκτα να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό, όπως γιλέκο ή πανωφόρι, που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. κατά τη νύκτα υποχρεούνται να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό ή άλλο ανακλαστικό εξοπλισμό που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις.
  8. Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.
  9. Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του
  παρόντος συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.
  10. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, πριν την αλλαγή κατεύθυνσης, δίνουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.
  12. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, πλην των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1, στις οποίες ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103.»

 

Άρθρο 16 του ΚΟΚ

 • 1. Στο οδικό δίκτυο της χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 17 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, να οδηγεί το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη ολόκληρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο.
  2. ο οδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απολύτου ανάγκης, υποχρεούται να κινείται αποκλειστικά στις καθορισμένες για την κατηγορία του οχήματός του ειδικές οδούς, οδοστρώματα και λωρίδες κυκλοφορίας όπου υφίστανται τέτοιες ………… οι δε οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υποχρεούνται να κινούνται κατά μήκος οποιουδήποτε προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας βατού ερείσματος της οδού, εφόσον υπάρχει, και δεν προκαλείται δυσχέρεια στους χρησιμοποιούντες αυτό, άλλως πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος.

Άρθρο 59 του ΚΟΚ
Τροχοπέδηση ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 • 1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης,
  ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας, εκ των οποίων το ένα
  επενεργεί στον μπροστινό και το άλλο στον πίσω τροχό.
 • 3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., που
  δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ.»

Άρθρο 76 του ΚΟΚ
Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

 • 1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα (1) λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα (1) ερυθρό φως αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν (1) τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.
  Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη
  νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα
  αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.
 • 3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ.»

Άρθρο 81 του ΚΟΚ

Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων

 • 6. Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.

Άρθρο 82 του ΚΟΚ
Ειδικές διατάξεις

 • 1. Η κατασκευή των μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου, εκπομπής υπερβολικών ρύπων, οσμών, θορύβων, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
  2. Η λειτουργία των κυκλωμάτων υψηλής τάσης των οδικών οχημάτων πρέπει να μην
  προκαλεί, από την υπερβολική εκποπή ραδιοπαρασίτων, αισθητή παρενόχληση.
  Τα όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών
  οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως, ως και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
  3. Το μηχανοκίνητο όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπον ώστε το πεδίο
  ορατότητας του οδηγού, μπροστά, δεξιά, και αριστερά αυτού, να είναι αρκετό για να είναι δυνατή η ασφαλής οδήγηση.
  4. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι
  κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τρόπον ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν, σε περίπτωση ατυχήματος, ο κίνδυνος, τόσο για τους επιβαίνοντες αυτών όσο και για τους λοιπούς που χρησιμοποιούν τις οδούς. Ιδιαιτέρως τα οχήματα αυτά πρέπει να μην φέρουν στο εσωτερικό και εξωτερικό τους μέρος διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα που προεξέχουν και τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν επικίνδυνα για τους επιβάτες ή τους λοιπούς χρηστές της οδού.
  5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.»

Άρθρο 23 του ΚΟΚ

 • 1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών,
  μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της
  κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης.
 • 4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.

Άρθρο 29
Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση

 • 1. Τα ποδήλατα τα οποία μπορούν να υποβοηθούνται με ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57):
  α) δεν επιτρέπεται να διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό ή εγκατάσταση μηχανισμού που να τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, δηλαδή, χωρίς τη χρήση ποδωστήριων (πεντάλ), μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,
  β) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου και του Συμβουλίου της 15 Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (L 60), σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού,
  γ) συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα ως προς τις διατάξεις για τα ποδήλατα,
  δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή αντικατάστασής του,
  ε) διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) CE και τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, αντίστοιχο σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων
  διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά στην εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (L 218), το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το όχημα πληροί τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Εναλλακτικά, κάθε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certification of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, ή αντικατάστασή του, τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή του ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού και αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το εν λόγω ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πληροί όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω προτύπου.
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημιουργείται και τηρείται βάση δεδομένων ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση των προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων, στην οποία διαθέτει πρόσβαση χρήστη η Υπηρεσία Τροχαίας Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στη βάση δεδομένων υποχρεούνται να δηλώνουν οι εισαγωγείς των εν λόγω οχημάτων στην εγχώρια αγορά εντός είκοσι (20) ημερών από τον εκτελωνισμό τους, τους μοναδικούς αριθμούς πλαισίου τους και τα συνοδευτικά αυτών πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή αντικατάστασης
  αυτού. Τα κατά τόπους όργανα της τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων
  δύνανται, κατόπιν επικοινωνίας με τη Υπηρεσία Τροχαίας Αστυνόμευσης του Υπουργείου
  Προστασίας του Πολίτη, να επιβεβαιώσουν παραποίηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του ελεγχόμενου οχήματος, ή επίδειξη πιστοποιητικού που δεν αντιστοιχεί σε αυτό και στην περίπτωση αυτή να επιβάλλουν τις κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται. Η ανωτέρω υποχρέωση βαρύνει και τους διανομείς στην εγχώρια αγορά ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώσουν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω βάσης δεδομένων, τα προς διάθεση ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση.
  2. Μέχρι τη λειτουργία της βάσης δεδομένων της παρ. 1, ο κάτοχος – χρήστης ενός εκ κατασκευής ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, ή ενός συμβατικού ποδήλατου το οποίο έχει μετατραπεί σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με την εγκατάσταση ειδικού για τον σκοπό αυτόν ηλεκτροκινητήρα και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποδείξει ότι το όχημα πληροί τις υποχρεώσεις και τεχνικές προδιαγραφές, φέρει υποχρεωτικά μαζί του, προκειμένου να την επιδεικνύει στα όργανα της τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, μία (1) εκ των κάτωθι αναφερομένων δήλωση συμμόρφωσης ή βεβαίωση των περ. α΄ και β΄, αντιστοίχως, του παρόντος, ή το πιστοποιητικό της περ. γ΄ αυτού:
  α) δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,
  β) βεβαίωση του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,
  γ) σε αποδεδειγμένη αδυναμία του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε
  ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), για την προσκόμιση της βεβαίωσης της περ. β΄της παρ. 2, είτε λόγω συνταξιοδότησής του, είτε λόγω οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του, είτε λόγω αλλαγής του καταστατικού σύστασης αυτής στην περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται εναλλακτικά πιστοποιητικό από διαπιστευμένο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, φορέα, ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
 • 3. Εφόσον ο χρήστης ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση δεν διαθέτει τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2, ή τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, ή το πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, το όχημα λογίζεται ως μοτοποδήλατο και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 2696/1999 για την κυκλοφορία του μοτοποδηλάτου και τον εξοπλισμό του αναβάτη.
 • 4. O πωλητής ή ο διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), που διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της περ. α΄, υποχρεούται να:
  α) παρέχει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), της περ. α΄ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2,
  β) διατηρεί στο φυσικό αρχείο της έδρας της επιχείρησής του αντίγραφο της ανωτέρω
  δήλωσης συμμόρφωσης, ή βεβαίωσης, η οποία είναι υπογεγραμμένη από τον κάτοχο –
  αγοραστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη
  ποδηλάτηση), ότι έχει ενημερωθεί και την έχει λάβει.
  5. Σε περίπτωση άρνησης του πωλητή ή διανομέα του ανωτέρω ποδηλάτου με
  υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού
  εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με
  υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), να χορηγήσει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση
  συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) και οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 9θ του ιδίου νόμου.
  6. Στην περίπτωση που ο πωλητής ή διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), χορηγήσει στον αγοραστή αυτού, είτε ψευδή δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος, είτε ψευδή βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2 αυτού, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α΄ 95), επιβάλλεται σε αυτόν, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και επιβάλλεται και οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησης του διανομέα ή πωλητή.
  7. Αν υποβληθεί κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από τον κάτοχο του οχήματος της περ. α΄, ψευδές πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται στον φορέα της περ. γ΄, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός τριών (3) ετών από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.
  8. Στην περίπτωση που ο κάτοχος ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση επιδείξει, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, πλαστή δήλωση συμμόρφωσης, ή βεβαίωση, ή πιστοποιητικό των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 2, αντιστοίχως, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της τροχαίας σε αυτόν πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα
  με την παρούσα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να
  εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.
  9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που δηλώνει ότι το όχημα πληροί τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή αντικατάστασης αυτού, να έχει υποστεί μετατροπή με κινητήρα που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της περ. δ΄ της παρ. 1, ή να έχει εγκατασταθεί σε αυτό μηχανισμός απελευθέρωσης της τελικής του ταχύτητάς (ebike dongles) έως και 50 χλμ/ώρα, επιβάλλεται στον υπαίτιο αυτού πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και ένα (1) έτος φυλάκισης.
  10. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η εγκατάσταση σε συμβατικό ποδήλατο του άρθρου 1 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), ηλεκτροκινητήρας που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της περ. δ΄ της παρ. 1, επιβάλλονται στον υπαίτιο αυτού πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και ένα (1) έτος φυλάκισης.
  11. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 54
Κατηγορίες αδειών οδήγησης και ισοδυναμίες – Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του
π.δ. 51/2012

 

 • α. Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα, Ειδικά για την οδήγηση των μοτοποδηλάτων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ. ανά ώρα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης.
 • ζ. Η κατηγορία A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.
 • η. Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
 • ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 παρ. 2

Δήλωση της περ. α΄

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, που
βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό
……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής
συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Κατασκευάστηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, κατασκευάστηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.»

Βεβαίωση της περ. β΄

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, ο
οποίος βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού, (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό ……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Διατέθηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, διατέθηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με τον οποίο η
ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα. Ο αγοραστής – κάτοχός του κ. ……………………………….. (αναγραφή ονοματεπωνύμου και Α.Δ.Τ. κατόχου) ενημερώθηκε ότι, απαγορεύεται να λάβει χώρα οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση στο υπόψη όχημα, προκειμένου αυτό να δύναται να τεθεί σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με την οποία η ταχύτητα
του οχήματος να δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα, διότι το ανωτέρω όχημα δεν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου και δεν δύναται να ταξινομηθεί.»

Πιστοποιητικό της περ. γ΄

«Το ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με αριθμό πλαισίου ……………..…………, που
βρίσκεται στη θέση ……………………………………. αυτού (ή ο ηλεκτροκινητήρας με αριθμό
……………..………… και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός, στην περίπτωση μετατροπής
συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194/2009, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχει τοποθετηθεί στη θέση ……………………………………. αυτού αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Κατασκευάστηκε χωρίς εγκατεστημένο μηχανισμό, προκειμένου να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) ή εναλλακτικά, κατασκευάστηκε με εγκατεστημένο μηχανισμό που το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ), με τον οποίο η ταχύτητα του οχήματος δεν δύναται να υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.»

ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα ηλεκτρικά ποδήλατα

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Καλημέρα κ.Δημητρη.ολη αυτή η ενημέρωση ήταν πολύ σωστή.μπραβο για τον αγώνα που έκανες για να συλλέξεις όλα αυτά τα στοιχεία. Έχω όμως μια απορία εάν πάμε και βγάλουμε ένα δίπλωμα μηχανής άνω των 50 κιβικων .όλα αυτά τα γλυτώνουμε; Και θα θεωρηται μηχανή το ποδήλατο εάν είναι 3000 watt; ευχαριστώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.